ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Je”,”jou”, “jouw” en “u” zijn verwijzingen naar jou, de persoon die deze website betreedt en een bestelling plaatst via deze website.
 2. “We”, “wij”, “ons”, en “FruitMeNow” zijn verwijzingen naar het bedrijf bediend op onze site.
 3. “Goederen”, “producten”, is een verwijzing naar de goederen die wij via onze website aanbieden.
 4. “Diensten” is een verwijzing naar de diensten die wij via onze website aanbieden.
 5. “Bezorging”, “levering” is een verwijzing naar iedere vorm van bezorging, die wordt aangeboden door FruitMeNow.
 6. “Website” is een verwijzing naar onze website www.fruitmenow.nl of de mobiele applicaties waarop wij onze diensten aanbieden.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: FruitMeNow Eenmanszaak
Handelend onder de namen: FruitMeNow, www.fruitmenow.nl en www.fruitenow.be

Vestigingsadres:
Vatternkade 89
1060PK
Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)20 774 3695
E-mailadres: info@fruitmenow.nl

KvK-nummer: 69855552

Artikel 3- Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FruitMeNow en op elke tot stand gekomen overeenkomst via de website tussen FruitMeNow en jou.

Voordat de overeenkomst via de website wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit met reden niet mogelijk is, zullen wij voordat de overeenkomst via de website wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij ons in te zien zijn.

 

Artikel 4- Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

Ondanks dat wij onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstellen, is het toch mogelijk dat er fouten in de omschrijving, de prijs of de beschikbare hoeveelheid van de producten en/of diensten staan. De afbeeldingen zijn decoratief en tonen het product en/of diensten op een zo goed mogelijke manier. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt ons niet.

Artikel 5- De overeenkomst

Door het accepteren van deze voorwaarden onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, ga jij ermee akkoord dat wanneer je een bestelling bestaande uit producten plaatst op onze site, door middel van de bestel procedure je nadrukkelijk de toepassing van de huidige algemene voorwaarden aanvaardt.

Elke bestelling geeft een overzicht weer van de producten die besteld zijn, de daar bijhorende prijzen, de kosten voor bezorgen en de totale prijs van de bestelling. Door dit overzicht te aanvaarden, verbindt u er zich toe om de bestelling te betalen. Je wordt herinnerd aan deze verplichting door het goedkeuren van de algemene voorwaarden voor je kan starten met de betaling. Iedere bevestigde bestelling zal pas definitief worden na bevestiging van de betaling. Zonder betaling zullen er geen leveringen plaatsvinden.

Het kan voorkomen dat sommige van onze producten enkel geschikt zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen. Je dient zelf te controleren of het bestelde product geschikt is.

Iedere bestelling die je bij ons plaatst is op basis van beschikbaarheid en de bezorg capaciteit. Wanneer je een bestelling op de website hebt geplaatst, zal er automatisch een bevestigingsmail naar de opgegeven e-mailadres worden gestuurd. Je wordt verzocht om te controleren als het e-mailadres dat je ons heeft gegeven juist is omdat dit e-mailadres ons toelaat om met je te communiceren in verband met jouw bestelling, daarnaast dien je dit ook te doen voor het adres en de telefoonnummer om te zorgen dat jouw producten op de juiste plaats worden bezorgd. Kloppen deze gegevens niet neem dan meteen contact op met onze klantenservice. De bevestigingsmail is geen garantie dat wij je bestelling kunnen verwerken.

Als de bezorging en/of de goederen niet beschikbaar zijn of de bezorg capaciteit niet voldoende is zullen wij jou hiervan op de hoogte stellen.

 

Artikel 6 -Prijzen en betalingen

6.1. Al onze aangeduide prijzen op deze website zijn uitgedrukt in euro, inclusief de BTW en/of andere belastingen. Wij kunnen ten alle tijden de prijzen, aangeboden goederen en/of diensten en bezorgkosten wijzigen

6.2. De prijzen, de producten die zijn weergegeven op de website zijn geldend zolang ze vermeld staan op de website. Het kan voorkomen dat de weergegeven prijzen niet correct zijn. We zullen je dan direct contacteren over het prijsverschil en kun je zelf kiezen om de bestelling te annuleren.

6.3. De totaalprijs van de bestelde producten en/of diensten, inclusief bezorgkosten en andere kosten, wordt weergegeven aan de rechterkant van de website. Alle goederen en/of diensten dienen online betaald te worden via Bancontact, Creditcard of iDEAL.

6.4. Om de veiligheid van je betalingsgegevens te waarborgen, worden alle Online betalingsgegevens zoals Bancontact, CreditCard of iDEAL rechtstreeks afgehandeld door het Mollie betaalplatform via een veilige Secure Socket Layer (SSL) verbinding.

 

Artikel 7- Geen herroepingsrecht

Gezien wij goederen leveren die snel bederven of slechts een beperkte houdbaarheid hebben, maken wij jou erop attent dat je het herroepingsrecht niet kunt uitoefenen.

Artikel 8 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gebonden om onze verplichtingen na te komen. In dat geval zijn wij van rechtswege gemachtigd om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, maar beperken zich niet tot de volgende situaties: bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, natuurramp, acties van de regering, oorlog, brand, overstroming, ontploffing of volksbewegingen. Om elk misverstand te voorkomen, laat niets in deze clausule je toe om jouw betalingsverplichtingen niet na te leven volgens deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 9- Levering

Het doel van FruitMeNow is om de best mogelijke service te verlenen, bij het aannemen van bestellingen en het bezorgen van de producten.

 • Alle producten en diensten worden geleverd op het door jouw aangegeven afleveradres. Gezien de producten snel bederven of slechts een beperkte houdbaarheid hebben is het heel belangrijk dat je op de geplande leveringsdatum aanwezig bent op de aangegeven afleveradres voor de ontvangst van de producten.
 • Indien je niet aanwezig bent op de overeengekomen afleveradres en datum, en je de producten niet in ontvangst kunt nemen, dan kan FruitMeNow op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor bederf of kwaliteitsvermindering van de ter beschikking gestelde producten.
 • Op het tijdstip van levering dien je de goederen direct te controleren. In elke omstandigheid kunnen de klachten enkel in beschouwing worden genomen, die meteen na de levering gemeld worden op info@fruitmenow.nl. Klachten die enkel kenbaar worden gemaakt vanaf de dag na de levering, kunnen niet meer in aanmerking genomen worden.
 • Alle bestellingen worden bezorgd door een bezorg agent, bevoegd persoon of een medewerker van FruitMeNow.
 • In geval van misbruik, behoudt FruitMeNow zich steeds het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, reservaties en bestellingen te weigeren.
 • Op het moment dat de bestelling wordt overhandigd worden alle risico’s van producten overgedragen op jouw.
 • Indien de door ons geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, dien je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 24 uur na levering te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst. Heb je vragen in verband met de retour, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice op het e-mailadres info@fruitmenow.nl.
 • Je dient zelf de nodige voorbereidingen te treffen om te zorgen voor een gemakkelijke en veilige bezorging van de producten. We sluiten alle aansprakelijkheid met betrekking tot de opgelopen schade en/of kosten aan de bestelde producten wanneer dit het gevolg is van nalatigheid aan jouw kant.
 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die je hebt aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in zulke gevallen beperkt tot de waarde van de producten waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant zijn ontvangen.

 

Artikel 10- Annulering

Als je een bestelling wilt annuleren of wijzigen moet je direct contact opnemen met onze klantenservice. Je dient ons op de hoogte te stellen van de wijzigingen voordat jouw bestelling is verzonden. Zodra de producten onze opslag hebben verlaten, kunnen we de bestelling niet meer wijzigen of annuleren.

Indien de annulering op tijd is gebeurd en ook geaccepteerd is door ons, zullen we je betaling, inclusief bezorgkosten, 7 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugstorten op uw betaalkaart of creditcard.

We kunnen ten alle tijden een overeenkomst tot levering ontbinden wanneer een product, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig is. Wij zullen je op de hoogte brengen wanneer dit het geval is en zullen jou het bedrag van het bestelde product terugstorten.

 

Artikel 11- Wijzigen voorwaarden

FruitMeNow behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Artikel 12- Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In geval van een gerechtelijke betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Amsterdam bevoegd.

 

Artikel 13- Nietige/vernietigbare bepalingen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zullen de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

 

Artikel 14- Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst over dit onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken betreffende dit onderwerp.

 

Artikel 15- Nieuwsbrief

Bij het afronden van de Bestelling kan u ervoor kiezen om een nieuwsbrief te ontvangen. Wenst u zich af te melden voor de nieuwsbrief dan kun je dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder ‘Identiteit van de ondernemer’ vermelde contactgegevens.